Service

บริการของเรา

 

เรารับสมัครและจัดหางานให้แก่คนประจำเรือเดินทะเลชาวไทย ที่ทำงานบนเรือสำราญ ตัวการของเรา คือ สายการเดินเรือสำราญเฟร็ดโอลเซ็น และ บริการเรือเดินทะเล เฟร็ด โอลเซ็นWe recruitงานธุรการ และ สวัสดิการ
การบัญชี

 

กระบวนการรับสมัครออนไลน์

ผู้สมัครได้รับการอำนวยความสะดวกที่ง่ายในการที่จะยื่นประวัติส่วนตัวฉบับย่อที่ครบถ้วนไปที่ www.bahiathailand.com.

แผนการหมุนเวียนลูกเรือ

สมาชิกลูกเรือชุดปัจจุบันแน่ใจได้เรื่องตารางการเดินทางกลับซึ่งถูกจัดทำโดยตัวการบนพื้นฐานของรายงานการประเมินการปฏิบัติหน้าที่

ความช่วยเหลือด้านวีซ่า

เมื่อได้รับการติดต่อมา สมาชิกลูกเรือทั้งใหม่และเก่าจะได้รับการช่วยเหลือโดยบริษัทของเราในการทำวีซ่าเข้าสหรัฐ และวีซ่าเข้าประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานโดยไม่คิดค่าบริการ

ความช่วยเหลือด้านการฝึกอบรม

สมาชิกลูกเรือใหม่จะได้รับความช่วยเหลือโดยบริษัทของเราในการจัดทำกำหนดการฝึกอบรมโดยไม่คิดค่าบริการ

ระบบการอ้างอิง

เพื่อเป็นสิ่งจูงใจสำหรับคนประจำเรือเดินทะเลที่ซื่อสัตย์ของเรา ผู้ได้รับการอ้างอิงจะได้รับระดับความสำคัญก่อนสิ่งอื่น

การแนะแนวและความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

บาเฮีย ขอเสนอโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคน เราส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้คนประจำเรือเดินทะเลทั้งหลายประสบกับความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

การคัดกรองทางการแพทย์ก่อนเข้า

บาเฮีย จัดทำการคัดครองทางการแพทย์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้สมัครทั้งหลายที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว