Service

บริการของเรา

 

การบัญชี

เรารับสมัครและจัดหางานให้แก่คนประจำเรือเดินทะเลชาวไทย ที่ทำงานบนเรือสำราญ ตัวการของเรา คือ สายการเดินเรือสำราญเฟร็ดโอลเซ็น และ บริการเรือเดินทะเล เฟร็ด โอลเซ็นWe recruitงานธุรการ และ สวัสดิการ
การบัญชี

 


การจ่ายเงิน

ขณะที่อยู่บนเรือ คนประจำเรือเดินทะเลอาจส่งการแบ่งสรรเงินบางส่วนจากรายได้ของเขาไปให้แก่บุคคลอันเป็นที่รักของพวกเขา หนึ่งครั้งต่อเดือนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแม้แต่น้อย