Service

บริการของเรา

 

งานธุรการ และ สวัสดิการ

เรารับสมัครและจัดหางานให้แก่คนประจำเรือเดินทะเลชาวไทย ที่ทำงานบนเรือสำราญ ตัวการของเรา คือ สายการเดินเรือสำราญเฟร็ดโอลเซ็น และ บริการเรือเดินทะเล เฟร็ด โอลเซ็นWe recruitงานธุรการ และ สวัสดิการ
การบัญชี

 


ความคุ้มครองและการชดเชย

การเอาประกัน ความจำเป็นทั้งหลายที่จะต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลถูกจัดวางอย่างเหมาะสมกับเรือทั้งหลาย การคุ้มครองและการชดเชย และคลินิคทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรองว่าประกันของคนประจำเรือเดินทะเลรายนั้นจะคุ้มครอง