Frequently Asked Questions

คำถามที่พบบ่อย

 

ค่าจ้างและการหักค่าจ้างเข้าสหภาพฯ

พนักงานเรือสำราญ
ค่าจ้างและการหักค่าจ้างเข้าสหภาพฯ
การรับสมัคร

 

1. พนักงานได้รับเงินค่าจ้าง อย่างไร?

คนประจำเรือเดินทะเลทั้งหลายได้รับเงินค่าจ้างรายเดือนตามระดับเงินเดือนที่ถูกกำหนดโดยข้อตกลงที่ต่อรองร่วมกัน (Collective Bargaining Agreements) หรือสัญญาจ้างแรงงานของพวกเขา

2. ค่าจ้างหรือเงินเดือนมีค่าเป็นเงินดอลล่าร์สหรัฐเสมอไปหรือไม่?

ไม่ ค่าเงินแตกต่างกันตามข้อตกลงที่ต่อรองร่วมกันหรือสัญญาจ้างแรงงานของพวกเขา อย่างไรก็ตาม คนประจำเรือเดินทะเลชาวไทยส่วนมากที่ถูกจ้างโดยตัวการชาวต่างชาติมักได้รับเงินค่าจ้างในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ

3. ค่าจ้างรายเดือนถูกชำระแก่คนประจำเรือเดินทะเลเหล่านั้นอย่างไร?

แนวปฏิบัติสามัญคือว่า ค่าจ้างรายเดือนจะถูกชำระเป็นเงินสดบนเรือ ซึ่งทางบริษัทฯ เรือสำราญจะโอน 1 ครั้งโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม การแบ่งสรรเงินรายได้สามารถถูกกระทำได้ตามการร้องขอ (อาจมีค่าธรรมเนียม)

4. การแบ่งสรรเงินรายได้คืออะไร?

การแบ่งสรรเงินรายได้คืออะไร คือค่าจ้างรายเดือนของคนประจำเรือเดินทะเลที่จ่ายไปให้แก่ผู้รับส่วนแบ่งที่พวกเขาระบุชื่อหรือบุคคลที่พวกเขาต้องเลี้ยงดูในประเทศไทย

5. การแบ่งสรรเงินรายได้ต่อเดือนจะถูกให้แก่ผู้รับส่วนแบ่งได้มากแค่ไหน?

ลูกเรือไทย มิได้มีข้อกำหนดในสัญญาจ้างแรงงานมาตรฐาน

6. การแบ่งสรรเงินรายได้จะถูกรับโดยผู้รับส่วนแบ่งอย่างไร?

ผู้รับส่วนแบ่งได้รับการแบ่งสรรเงินรายได้ผ่านทางธนาคารในประเทศไทย ที่การแบ่งสรรเงินรายได้ถูกฝากไปยังบัญชีเงินฝากของผู้รับส่วนแบ่งทุกวันทำงานวันสุดท้ายของเดือน ผู้รับส่วนแบ่งได้รับการแบ่งสรรเงินรายได้ของพวกเขาเป็นสกุลเงินบาทไทยและไม่เป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ

7. อัตราแลกเปลี่ยนใดที่ถูกใช้โดยตัวแทนจัดหางานในการเปลี่ยนการแบ่งสรรเงินรายได้จากสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐมาเป็นสกุลเงินบาทไทย?

อัตราแลกเปลี่ยนแตกต่างกันไปตามแต่ละเวลา อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้อยู่บนพื้นฐานของอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารในวันที่การจ่ายค่าจ้างตามบัญชีถูกฝาก โดยตัวการชาวต่างประเทศมายังธนาคารของตัวแทนจัดหางานในประเทศฟิลิปปินส์

8. ธนาคารใดที่ถูกใช้โดยบริษัทจัดหางาน บาเฮีย (ประเทศไทย) จำกัด ในการจ่ายการแบ่งสรรเงินรายได้ของคนประจำเรือเดินทะเลของเขา?

ธนาคารทุกแห่งในประเทศไทย

9. อะไรคือการหักเงินจากการแบ่งสรรเงินรายได้?

การหักเงินในการแบ่งสรรเงินรายได้แตกต่างกันไปตามบริษัทฯ นายจ้าง แต่ละราย ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ถูกกำหนดในข้อตกลงที่ต่อรองร่วมกันหรือสัญญาจ้างแรงงานของพวกเขา เช่น สมทบเข้ากองทุนของสหภาพนักเดินทาง