Frequently Asked Questions

คำถามที่พบบ่อย

 

พนักงานเรือสำราญ

พนักงานเรือสำราญ
ค่าจ้างและการหักค่าจ้างเข้าสหภาพฯ
การรับสมัคร

 

 

• อะไร คือขั้นตอนเกี่ยวกับการกลับเข้าไปเป็นลูกเรืออีกครั้ง?

การหมุนเวียนลูกเรือสำหรับคนประจำเรือเดินทะเลเป็นเรื่องของ สายการเดินเรือสำราญเฟรด โอเซ่น ครุยส์ ลายส์ และ ซีดรีมยอทช์คลับ ซึ่งถูกจัดการโดยตัวการเหล่านั้น การหยุดพักผ่อนปกติแล้วมีเวลาอย่างน้อยสองเดือน

• ข้าพเจ้าเป็นลูกเรือเก่า และต้องการสมัครงานอีกครั้ง ข้าพเจ้าจะสามารถทำอย่างนั้นได้หรือไม่?

ได้ ท่านอาจติดต่อโดยตรงกับผู้จัดการการส่งลูกเรือของท่านได้

• ข้าพเจ้าเป็นลูกเรือปัจจุบัน ของตัวการของคุณ และข้าพเจ้าต้องการสมัครไปทำงานกับตัวการอื่นในบริษัทของคุณ ข้าพเจ้าจะสามารถทำอย่างนั้นได้หรือไม่?

ได้ ท่านอาจสมัครเปลี่ยนงานจากตัวการรายหนึ่งไปยังอีกรายหนึ่ง กรุณายื่นประวัติส่วนตัวฉบับย่อที่ครบถ้วนและสำเนาการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งล่าสุดของท่านไปที่ไปที่ www.bahiathailand.com การโอนย้ายไม่ได้ถูกรับรองและการจ้างงานขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ว่างและการอนุมัติโดยตัวการ

• ตำแหน่งใดบ้างที่ถูกจัดหาโดยบริษัทของคุณ?

ตำแหน่งที่ถูกจัดหาโดยบาเฮียแตกต่างกันไปตามตัวการแต่ละราย สำหรับข้อมูล กรุณาคลิ้ก รายการตำแหน่งว่างของเรา